Datapolicy for annonsering
Se MBLs retningslinjer for behandling av data  i forbindelse med annonsekampanjer her 

Materiell og levering
Materiellbestilling/ferdig materiell sendes til din kontaktperson i Amedia. Gå til menyen for våre ansatte for kontaktinformasjon. 

URL som annonsen skal linkes til må være vedlagt. 

NB! P.g.a. interne sikkerhetsrutiner kan vi dessverre ikke motta zip-filer på epost. Dette må sendes via f.eks. WeTransfer. 

Bestilling- og materiellfrister

  • Bestillingsfrist er kl. 09.00 to virkedager før kampanjestart

  • Materiellfrist for ferdigmateriell er kl. 09.00 to virkedager før kampanjestart

  • Materiellfrist for uferdig materiell er kl. 09.00 to virkedager før kampanjestart

Fristene gjelder også ved utskifting av materiell som allerede er live.

NB! Husk at alle annonser og tracking pixels må leveres via SSL (HTTPS).

Annonser levert uten SSL/HTTPS vil bli blokkert av nettleseren, og brukeren vil få en sikkerhetsadvarsel. 

*nativekampanjer med flere innganger eller kampanjer med ulike materiell/tracking /tidsstyring

Filstørrelser
For alle annonser gjelder en maksgrense på 100kB. Unntak på spesialformater (se punkt for spesialformater) se produktoversikt: 
Se tips til optimalisering av annonser her.

Filtyper
Bildefiler: JPG, PNG eller GIF
Rich Media: HTML5 eller Third party script
Filnavnet må inneholde formatet for filen i filnavnet og bør ikke inneholde store bokstaver, mellomrom, tegn eller bokstavene æ, ø og å.

HTML-annonser
Spesifikasjoner og tips til produksjon av HTML-annonser se her.

Spesialformater
Alle formater finnes i oversikten over våre annonseløsninger, klikk på et format for flere detaljer.

Web-tv
Amedias lokalaviser produserer mengder av unikt innhold på levende bilder hver dag. Kombinasjonen av unik kontekst og gode virkemidler i form av levende bilder gjør annonsering på web-tv svært effektivt

Preroll : 6 og/eller 15 sekunder anbefalt, men 30 sekunder maksimum. 
Preroll er videoannonser som vises i Web-TV-stream og som ligger før det redaksjonelle innholdet.

Videomateriell: Generell anbefaling
Vi anbefaler at du bruker en av konfigurasjonene under for kildefilen (annonsen). Det er formater som er allment aksepterte og sørger for god avspillingskvalitet.

Anbefalt levering pre- og postroll
.mp4 codec: H.264 16:9-format 1280x720 (720p) 2000kbit/s Audio level: -8dB.

Filstørrelse og lengde
Maksimum filstørrelse: 500 MB
Lengde på film, preroll: Anbefalt 6 og/eller 15 sekunder for fullførelse, 30 sekunder maksimum.

Kodeker (Codec)
En kodek sørger for å komprimere og dekomprimere filen for å minske størrelsen på en videostrøm. På den måten sørges det for at videoen har optimal kvalitet, og samtidig gir en god avspillingsopplevelse på forskjellige internettoppkoblinger.

Det er kodeker for bilde og lyd. Hver av dem har en overføringshastighet (bit rate), typisk angitt i kbps (kilobits pr sekund), og denne avgjør kvaliteten på video- og audiostrømmen.

Annonsestyringssystemet konverterer filmen som lastet opp til passende format for de forskjellige enhetene filmen skal være tilgjengelig på.

Sideforhold (Aspect Ratio)
Det er viktig at forholdet mellom bredde og høyde er riktig. Avspilleren filmen skal vises i er 16:9, så vi anbefaler at formatet 16:9 brukes. Eksempel på formater i 16:9 er 1280x720 (720p) og 1920x1080 (1080i eller 1080p).